Regulamin

§ 1
Regulamin określa zasady korzystania ze stron internetowego portalu informacyjnego biala24

§ 2
W ramach świadczenia usługi elektronicznej użytkownikom udostępniane są szerokie możliwości korzystania z portalu na warunkach określonych postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 3
1. Zamieszczenie materiałów na stronach biala24 jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.
2. Użytkownik Portalu publikuje na stronach wszelkie treści, komentarze, opinie, ogłoszenia oraz inne materiały wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administrator strony nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści i inne materiały zamieszczane przez użytkowników.

§ 4
Niedopuszczalne jest zamieszczanie na stronach portalu biala24 treści sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, lub społecznie niewłaściwe, w tym w szczególności niedopuszczalne jest:
1. umieszczanie przez użytkowników treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również treści uznanych powszechnie za naganne moralnie i społecznie niewłaściwe,
2. umieszczanie przez użytkowników na stronach materiałów tekstowych, graficznych czy dźwiękowych naruszających prawem chronione dobra osób trzecich.

§ 5
Administrator strony zastrzega sobie prawo do usuwania materiałów zamieszczanych na portalu bez podania przyczyny. A w szczególności w przypadku naruszania przez ich autorów zapisów niniejszego Regulaminu.

§ 6
Na podstawie obowiązujących przepisów prawa administrator strony może przekazać pozostające w jej posiadaniu dane osób publikujących materiały na stronach portalu sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

§ 7
Administrator strony dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania portalu biala24 oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania. Administrator strony dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia bezawaryjności portalu i jego dostępności przez całą dobę.

§ 8
Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich użytkowników portalu. Użytkowników korzystających z forum, ogłoszeń i bialczan obowiązują ponadto regulaminy szczegółowe.

§ 9
Administrator strony zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

§ 10
Regulamin niniejszy obowiązuje od chwili opublikowania.

Regulamin dodawania ogłoszeń w serwisie internetowym biała24

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Dodawanie ogłoszeń w serwisie biała24 jest całkowicie darmowe wyłączając ogłoszenia o charakterze zarobkowym.
2. Redakcja zastrzega sobie możliwości edytowania i usuwania ogłoszeń bez podania przyczyny jak również nie jest zobowiązana do informowania autora o takim zdarzeniu.
3. Dodanie ogłoszenia w serwisie biała24 jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.
4. Wszystkie ogłoszenia są automatycznie usuwane po 7, 14 lub 30 dniach, w zależności od wybrania odpowiedniej opcji.
5. W przypadku gdy ogłoszenie traci ważność może zostać usunięte na prośbę ogłoszeniodawcy drogą mailową.
6. W przypadku naruszenia regulaminu redakcja nie jest zobowiązana poinformować autora o usunięciu ogłoszenia jak również o tym, który punkt regulaminu został naruszony. Uzasadnienie może być wysłane drogą elektroniczną na prośbę autora pod warunkiem podania treści ogłoszenia.

§2

DODAWANIE OGŁOSZEŃ

1. Dodać ogłoszenie mogą zarówno osoby fizyczne jak również firmy.
2. Przez osoby fizyczne dopuszczalne jest dodawanie ogłoszeń z zakresu: nieruchomości, motoryzacja, nauka, praca, różne, elektronika, usługi, meble, AGD/RTV, odzież, zwierzęta, rolnicze, matrymonialne,
3. Przez firmy dopuszczalne jest, tylko i wyłącznie, dodawanie ogłoszeń z zakresu zatrudnię.
4. Ogłoszenia w dziale Usługi oraz Szkolenia i Kursy są ogłoszeniami płatnymi. Więcej informacji pod adresem e-mail [email protected] lub telefoniczny z działem reklamy
5. Nie dopuszcza się publikacji ogłoszeń pochodzących od podmiotów gospodarczych za wyjątkiem ogłoszeń typu: dam pracę, zatrudnię, poszukuję w sensie zatrudnię na stanowisku.
6. Zabrania się dodawania ogłoszeń komercyjnych w myśl których rozumie się ogłoszenia o charakterze reklamowym, handlowym, zarobkowym oraz ogłoszeń niezgodnych z polskim prawem.
7. Dodawanie ogłoszeń floodowych (wielokrotnych) typu: Sprzedam samochód A, Sprzedam samochód B, Sprzedam samochód C etc. jest traktowane jako dodanie ogłoszenia o charakterze komercyjnym tym samym ogłoszenia tego typu są usuwane.
8. Podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail jest obowiązkowe. Każde takie ogłoszenie będzie podlegało weryfikacji.
9. Rozmiar zdjęć dodawanych do ogłoszenia nie może przekraczać 500 kB.

§3

TREŚĆ OGŁOSZEŃ

1. Zabrania się dodawania ogłoszeń zawierających treści obraźliwe, pomawiające, czy też szkalujące wizerunek osób trzecich.
2. Treść ogłoszenia winna być krótka i rzeczowa.
3. Używanie funkcji CAPS LOCK (wielkich liter) w treści ogłoszenia jest zabronione.
4. Zabrania się wstawiania ogłoszeń wraz z podawaniem strony internetowej, np. więcej informacji na aukcji allegro.pl, specyfikacja na stronie.., itp.
5. Wstawianie w treści ogłoszenia wielokrotnych powtórzeń wykrzykników jest zabronione.
6. W treści każdego ogłoszenia winny się znaleźć dane kontaktowe – telefon i e-mail w miejscu do tego przeznaczonym, a nie w treści ogłoszenia.

§4

TYTUŁY OGŁOSZEŃ

1. Tytuły ogłoszeń zawierające treści obraźliwe, pomawiające, czy też szkalujące wizerunek osób trzecich są niedozwolone.
2. W tytule ogłoszenia zabrania się wstawiania dopisków typu: TANIO!, SUPER CENA!, OKAZJA! Etc.
3. W tytule zabrania się wstawiania wykrzykników.
4. Używanie funkcji CAPS LOCK (wielkich liter) w tytule ogłoszenia jest zabronione. Wyjątkiem są tutaj nazwy własne.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy pisać na adres [email protected]

Tylko pod tym adresem rozpatrywane są ewentualne skargi lub zapytania.

NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY

– Cały tytuł pisany wielkimi literami np. KUPIĘ SAMOCHÓD OPEL CORSA zamiast: kupię samochód Opel Corsa albo SPRZEDAM TELEFON LG COOKIE zamiast: Sprzedam telefon LG Cookie.

– Dodanie ogłoszenia bez danych kontaktowych np. numeru telefonu, adresu e-mail

– Dodanie ogłoszenia kryptoreklamowego typu „Zostań konsultantką firmy XYZ”, czy też „Pożyczka na wakacje”.